Soluții modulare

Laborator

icMED oferă soluții software și hardware modulare, concepute pentru a satisface necesitățile furnizorilor de servicii medicale. Special creat pentru laboratoare, icMED este proiectat să răspundă nevoilor specifice acestora, asigurând eficiență și suport avansat.

CONTACT icMED
img

Modul
Laborator

Modulul laborator gestionează comunicarea între aparatura de laborator și sistemul informatic, atât uni cât și bi direcțională. Permite atât eficientizarea modului de lucru cât și optimizarea timpului de la emiterea unei solicitări de analiză până la comunicarea rezultatului către medicul care a cerut analiza și transmiterea direct în fișa electronică unică a pacientului. Astfel este îmbunătățită privirea de ansamblu asupra evoluției patologiei pacientului.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Acces online securizat de pe orice dispozitiv
• Comunicare și facilități de interogare server SIUI 
• Semnarea cu cardul de sănătate, validare 
• Semnarea tuturor acordurilor cu semnătură biometrică 
• Raportare către CAS 
• Descărcarea și vizualizarea erorilor la raportare 
• Factură electronică către CAS 
• Interfațare cu portalul ANAF pentru trimiterea și recepționarea facturilor fără operațiuni manuale 
• Actualizări automate 
• Actualizări legislative la timp 
• Mecanisme de control și avertizare în timp real 
• Acces la istoricul medical al pacientului din întreaga reţea icMED 
• Încărcarea radiografiilor 
• Tipărirea tuturor fișelor și acordurilor 
• Tipărire documente specifice de laborator 
• Acces la statistici medicale și rapoarte 
• Programări cu sms reminder și re-call 
• Acces la agenda programărilor de pe mobil prin intermediul aplicației icMED.Plan 
• Legătura cu casa de marcat, tipărire bonuri din platforma icMED 
• Conectarea analizoarelor la sistemul informatic 
• Transmiterea cererilor către aparate 
• Preluarea rezultatelor si validarea lor 
• Întocmirea buletinelor de rezultate, inclusiv cele parțiale 
• Avertizări cromatice pentru valori patologice, referințe anterioare 
• Posibilitatea definirii de valori normale, pe sexe și vârste 
• Transmiterea automată a rezultatelor validate in baza de date icMED 
• Rapoarte și statistici, centralizatoare, borderouri 
• Posibilitatea documentării investigațiilor efectuate de aparate care nu suportă conectare sau a investigațiilor prelucrate manual 

img

Modul Programări
Pacienți FrontDesk Laborator

Este modulul care gestionează orarele și programările pentru ambulatoriu, imagistică, laborator sau spital. Aici, într-un mod înalt configurabil, se poate optimiza activitatea fiecărui cabinet, medic sau aparat astfel încât se obține un flux organizat de pacienți, fără suprapuneri, fără erori, în mod integrat. Modulul Frontdesk este punctul de convergență al tuturor celor ce-și desfășoară activitatea în laborator.

CONTACT icMED

Funcționalități Modul

• Registru electronic de programări
• Accesare directă de către medici sau personal recepție 
• Alertă sosire pacienți 
• Semnalizare cromatică în trepte privind încărcarea 
• Indisponibilități 
• Completare automată a câmpurilor cu informații din baza de date 
• Posibilitate arhivare electronică 
• Deschidere și închidere consulturi 
• Tipărire diverse documente specifice laboratorului 
• Interconectare cu celelalte module 
• Trimite SMS către pacient 
• Rapoarte și statistici specifice frontdesk 
• Integrare cu site pentru programări prin website laborator 
• Overview rapid și facil al programărilor 

img

Asistență
și actualizări

Acest serviciu este inclus pentru orice modul ales de beneficiar și conține următoarele funcțiuni: service și asistență tehnică, call-center 8 -20 (nelimitat), supervizare și consiliere circuite GDPR soft medical și flux medical electronic prin Coordonator Responsabil Protecția Datelor al Syonic, conformare cu cerințe regulament UE 679/2016 privind protecția Datelor cu Caracter Personal, actualizări gratuite ale sistemului icMED la versiunile ulterioare și actualizări legislative, configurarea generală a sistemului, instruire remote sau în locație cu personalul medical și administrativ.

CONTACT icMED
SERVER LIGHTS